Bruksanvisning

 • Bor hull i fjell/stein som skal fjernes. Hulldiameteren må være minimum 30mm og maks 60mm, hullavstand 5-10 ganger diameter. Større hulldiameter og tettere boring, gir mer kraft.

 

 • Mål total lengde på hull og sjekk mengden BERG-SPLITT du trenger til jobben:

Hulldiameter30mm32mm36mm40mm44mm48mm
Forbruk pr. meter borehull1,1kg1,3kg1,7kg2,1kg2,5kg3kg

 • Rengjør hull for vann og smuss dersom det er nødvendig.

 

 • Tøm 1,5 liter vann i spannet, tilsett 5kg BERG-SPLITT under omrøring og bland til du får en tyntflytende mørtel uten klumper.
  Merk: Ved lave temperaturer brukes lunkent vann. Ved høye temperaturer er det viktig å bruke kaldt vann for å unngå for rask ekspandering som kan føre til utblåsning.

 

 • Tøm mørtelen direkte ned i hullene og dekk til med presenning eller lignende for å unngå regnvann og sterkt sollys. Du bør ikke blande mer enn det du klarer å få tømt i hullene innen 5 min.

 

 •  Oppsprekking skjer oftest innen 24 timer, men kan ta flere døgn ved spesielle tilfeller.

HMS

Produktet er svakt etsende, bruk derfor hansker og øyebeskyttelse.

Dersom berg/stein er veldig varmt, kan for rask herding føre til utblåsing. Borehull kan kjøles med vann, men husk å bli kvitt alt vann i hullene før BERG-SPLITT tilsettes.

For mer info, last ned sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatablad finnes på Norsk og Svensk, her finner du også verneblad som inneholder de viktigste punktene i sikkerhetsdatabladet.

Bruksanvisning

 • Bor hull i fjell/stein som skal fjernes.Hulldiameteren må være minimum 30mm og maks 60mm, hullavstand 5-10 ganger diameter. Større hulldiameter og tettere boring, gir mer kraft.

 

 • Mål total lengde på hull og sjekk mengden BERG-SPLITT du trenger til jobben:

Hulldiameter30mm32mm36mm40mm44mm48mm
Forbruk pr. meter borehull1,1kg1,3kg1,7kg2,1kg2,5kg3kg

 • Rengjør hull for vann og smuss dersom det er nødvendig.

 

 • Tøm 1,5 liter vann i spannet, tilsett 5kg BERG-SPLITT under omrøring og bland til du får en tyntflytende mørtel uten klumper.
  Merk: Ved lave temperaturer brukes lunkent vann. Ved høye temperaturer er det viktig å bruke kaldt vann for å unngå for rask ekspandering som kan føre til utblåsning.

 

 • Tøm mørtelen direkte ned i hullene og dekk til med presenning eller lignende for å unngå regnvann og sterkt sollys. Du bør ikke blande mer enn det du klarer å få tømt i hullene innen 5 min.

 

 •  Oppsprekking skjer oftest innen 24 timer, men kan ta flere døgn ved spesielle tilfeller.

HMS

Produktet er svakt etsende, bruk derfor hansker og øyebeskyttelse.

Dersom berg/stein er veldig varmt, kan for rask herding føre til utblåsing. Borehull kan kjøles med vann, men husk å bli kvitt alt vann i hullene før BERG-SPLITT tilsettes.

For mer info, last ned sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatablad finnes på Norsk og Svensk, her finner du også verneblad som inneholder de viktigste punktene i sikkerhetsdatabladet.

SikkerhetsdatabladVerneblad